EXPERIÈNCIA

Des de la fundació de l’empresa l’any 1977, Miguel Carpintero ha anat desenvolupant el seu objectiu d’ocupar un paper important en la construcció, creant una empresa de qualitat, imatge, prestigi i expansió.

ESTRUCTURA

Amb una estructura senzilla, dinàmica i propera, oferim solucions integrals al client en les diferents àrees d’activitats, EDIFICACIONS, INDUSTRIAL, REFORMES i MANTENIMENTS, destinades tant a particulars com a empreses.

FUNCIONAMENT

Projecta, planifica, dirigeix i executa de forma eficient i sostenible totes les àrees d’activitats, procurant d’obtenir en tots els seus projectes el millor rendiment de l’espai i recursos disponibles, rendibilitzant al màxim la inversió realitzada.

PERSONAL

Compta amb personal altament qualificat i d’una extensa relació de col·laboradors especialitzats en l’execució d’obres des del principi fins al final, coordinant oficis i materials. I sempre, amb la qualitat, eficàcia i formalitat en el compliment dels nostres terminis d’execució com a principal carta de presentació.

MEDI AMBIENT

Vetllar pel compliment la Normativa Mediambiental, tant en el procés
constructiu com en la gestió de residus.