PERQUÈ L'AÏLLAMENT AMB EL SISTEMA SATE ?

-La inversió del sistema es amortitzable en un termini de 5 a 7 anys, mitjançant la reducció del consum d’ aire condicionat i calefacció.

La instal·lació d’un sistema SATE es realitza intentant minimitzar les molèsties per els usuaris en el interior dels habitatges (pols, eliminació de runes, simplificació de les fases d´elaboració i disminució del temps).

-El sistema revalora econòmicament el immoble, molt més que la simple
restitució de la façana.

Redueix el risc de condensacions, és més, el sistema SATE és
impermeable a l´aigua i permeable al vapor d´aigua.

Manté el revestiment exterior i l´estructura de l´edifici en condicions termo higromètric estable, contribueix de manera decisiva al manteniment dels materials de construcció al llarg del temps, impedint la degradació causada per les oscil·lacions de la temperatura (fissures, filtracions d´aigua, fenòmens de disgregació, taques, floridura i la impregnació de la massa mural).

-Exclou la necessitat d’eliminar l’arrebossat vell, excepte quant existeixi risc de despreniment.

Amb el sistema SATE és permet arribar als criteris de sostenibilitat.

TOT SON AVANTATGES:

AVENTATGES DEL SISTEMA SATE


 • Menys pèrdua de calor a  l'hivern
 • Menys calentament interior a l'estiu
 • Menys despesa en calefacció
 • Menys despesa elèctrica per a aire condicionat
 • Els materials aïllants es mantenen intactes en el temps
 • SATE millora l'habitabilitat i el confort

 • Eliminació de ponts tèrmics
 • Eliminació de condensacions interiors
 • Eliminació de formacions de floritura en els habitatges
 • Eliminació de filtracions de la humitat

 • Ambient més saludable
 • Millora de l'estètica  de l'edifici
 • Impermeabilització  de l'aigua pluvial
 • Protecció de l'estructura de xocs tèrmics

 • Correcció de fissures als paraments
 • Possibilitat d'aplicar diferents acabats
 • Un ampli ventall de colors per decorar la façana